chờ đợi
Bệnh nhân khổ sở vì phải chờ ‘phê duyệt mua sắm thiết bị y tế’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP