chính sách đất đai
Đề nghị tiếp tục thực hiện thu thuế nông nghiệp sau năm 2020
Cả ngàn hécta đất phải nhờ người khác đứng tên
Chấp nhận mất mát để tích tụ ruộng đất?
Tích tụ ruộng đất, ‘nút thắt’ ở đâu?
Mở rộng hạn điền cần tính thực tiễn nhiều hơn
Tích tụ ruộng đất theo hướng nào?
‘Chiếc áo’ hạn điền
Tích tụ ruộng đất đừng quên quyền tài sản của nông dân
Tích tụ ruộng đất nhưng không để nông dân chịu thiệt
Mở rộng hạn điền: còn lo lắng khi phải ‘xé rào’?
Nên tích tụ ruộng đất ‘mềm’?
Hạn điền đang tạo rủi ro cho sản xuất lớn
Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất
‘Tôi đi tìm mãi mảnh đất cho ước mơ khởi nghiệp’
Bãi bỏ những chính sách đang ràng buộc nông nghiệp, nông thôn
TS Đặng Kim Sơn: Tái cơ cấu nông nghiệp từ ‘đòn bẩy’ xóa hạn điền
Cần chính sách mới hơn, phù hợp hơn về đất đai
Chuyện Ecofarm và chủ trương lớn ‘tích tụ ruộng đất’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP