chiết khấu
Đối thoại với tài xế, Grab vẫn quyết giữ nguyên tỷ lệ chiết khấu
Chiết khấu 23-25% ngáng đường công ty nông sản nhỏ vào siêu thị
Grab Việt Nam trở lại mức chiết khấu 20%
Big C chưa đồng ý giảm tổng mức chiết khấu xuống 15%
Chiết khấu bán lẻ đang quá cao
Không chỉ Big C, siêu thị nội cũng chèn ép nhà sản xuất nội
Đại lý thức ăn chăn nuôi được tặng ôtô cả tỷ đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP