chiến tranh công nghệ
Hoa Kỳ ‘đánh phá’ các đại học công nghệ Trung Quốc
Có thể Huawei ‘quá lớn để sụp đổ’, nhưng các nhà cung ứng thì không
Trung Quốc muốn ‘tự cung tự cấp’ chip trước với các mối đe dọa của Mỹ
Hơn 140 tổ chức, cá nhân Trung Quốc nằm trong danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP