chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,62%
CPI tháng 2 của TP.HCM tăng 1,19%
TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,65%
CPI tháng 5 giảm 0,03%
CPI TP.HCM giảm 1,58%
CPI tháng 4 giảm 1,54%
TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2020 giảm 0,18%
CPI tháng 1 tăng cao nhất trong 7 năm gần đây
CPI tháng 10 tăng cao
CPI bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,61%
Xăng dầu và giá điện đẩy CPI tháng 5 tăng 0,49%
Giao thông dẫn đầu nhóm hàng tăng giá tại TP.HCM
Ba kịch bản cho CPI 2019 khi giá xăng dầu biến động
Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tháng 3 tăng 0,11%
Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tháng 2 tăng 0,47%
CPI tháng 2 tăng tới 0,8%
Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tháng 11 giảm 0,25%
TP.HCM: Tháng 8, CPI tăng 0,48%
Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước giảm nhẹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng cao nhất trong 6 năm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP