chi ngân sách
Tổng chi ngân sách Nhà nước sau 10 tháng đã vượt 1 triệu tỷ đồng
Thu ngân sách so với GDP đang giảm nhanh
7 tháng qua, Việt Nam đã vay vốn nước ngoài hơn 2,023 tỷ USD
Kiểm toán nhà nước chỉ một loạt sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỉ đồng
Năm 2017, kiên quyết cắt giảm khoản chi ngân sách không cần thiết
Giảm chi chứ không thể mãi tăng thu, tăng vay nợ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP