chất phenol
Không hủy kết quả vụ ’30 tấn cá nục nhiễm chất phenol’
Buộc tiêu hủy 30 tấn cá nục có chất cực độc
Quảng Trị: Phát hiện chất cực độc trong cá nục đông lạnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP