ceo vietjet
CEO Vietjet: ‘Chúng tôi muốn được đối xử bình đẳng’
Khi Vietjet vượt Vietnam Airlines
Cổ phiếu Vietjet chính thức chào sàn HOSE