cát linh - hà đông
Tổng thầu đường sắt Cát Linh – Hà Đông đòi thêm hơn 1.100 tỷ vận hành hệ thống
Hơn 8.000 chuyên gia, lao động nước ngoài xin nhập cảnh
Xử lý trách nhiệm vụ chậm tiến độ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể vận hành
Bộ GTVT thuê Tư vấn Pháp đánh giá an toàn đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông lại lỗi hẹn
Tổng thầu Trung Quốc cho rằng lan can ga đường sắt Cát Linh bị phá hoại
Chưa khai thác, đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã xuống cấp?
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa chốt được ngày về đích
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông khai thác thương mại vào tháng 4
Kiến nghị xử lý tài chính Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông
Bắt đầu vận hành thử đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông
Cảnh báo bẫy ưu đãi từ vốn ODA
Bộ Kế hoạch & Đầu tư lo ngại với vốn vay ưu đãi từ Trung Quốc
Tổng thầu Trung Quốc tự ý in thẻ cho người nhà
Sắp vận hành, chạy thử tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông
Khi vốn vay ưu đãi thành ‘vốn vay ngược đãi’
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ chạy thử vào ngày 2/9
Đầu máy, toa xe đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông về tới Việt Nam
Tỉnh táo với vốn vay ODA Trung Quốc