cắt giảm biên chế
Bí nguồn cải cách tiền lương, trăm sự đổ bộ máy
Bộ Tài chính ‘sắp xếp’ lại ngành thuế: giảm 2 phó Tổng Cục trưởng
Dừng việc giao bổ sung biên chế trong năm 2018
Hà Nội đã giảm được hàng trăm trưởng, phó phòng