cao tốc bắc - nam
120 nhà thầu mua hồ sơ 3 dự án cao tốc Bắc-Nam
Cao tốc Bắc – Nam vừa ngại vừa lo
8 dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển từ PPP sang đầu tư công
Hơn 30 nhà đầu tư trong nước dự tuyển cao tốc Bắc – Nam phía Đông
Tháng 8/2020 mới đấu thầu xong cao tốc Bắc – Nam
Hủy đấu thầu quốc tế dự án cao tốc Bắc Nam
Khởi công dự án đầu tiên trong tuyến cao tốc Bắc – Nam
Chuẩn bị khởi công dự án thành phần đầu tiên của cao tốc Bắc-Nam
Đề nghị lập tổ giám sát đấu thầu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam
Nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc dự thầu cao tốc Bắc Nam
Sẽ đấu thầu quốc tế 8 dự án cao tốc Bắc Nam
Cao tốc Bắc – Nam: Cửa hẹp cho nhà đầu tư nội
Dự án Cao tốc Bắc-Nam: mới chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm
Làm cao tốc Bắc – Nam: Trung Quốc dễ thắng thầu?
Một tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư cao tốc Bắc – Nam
Gần 4.000 hộ dân sẽ di dời để làm cao tốc Bắc – Nam
Công bố danh mục 8 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam
Vì sao chọn làm đường bộ cao tốc Bắc-Nam mà không phải đường sắt?
Dự án cao tốc bắc – nam tiếp tục được ‘đo ni cho vừa giày’
Quốc hội chưa xem xét dự án cao tốc Bắc-Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP