cấm nhập cảnh
Indonesia tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân từ 14 quốc gia
Bộ VH-TT-DL: Rà soát, cách ly mọi trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc
Tòa án tối cao Mỹ công nhận toàn bộ lệnh cấm nhập cảnh của Trump
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP