cấm bay
10 tỉnh thành yêu cầu tạm dừng khai thác đường bay đến TP.HCM
Cấm bay 2 hành khách đánh nữ nhân viên hàng không
Cấm bay 6 tháng đối với hành khách tát tiếp viên Vietnam Airlines
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP