cải cách hành chính
Thủ tục hành chính rườm rà tạo gánh nặng bằng mức thuế 160%
Cải cách tiền lương không đơn giản chỉ là tăng lương
Sức cản ‘người trong cuộc’
Đừng lấy tâm tư tình cảm ra làm con tin nữa!
Chậm nhất 15/8 phải trình Chính phủ phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh
Cải cách của Việt Nam mới ở giai đoạn tư duy ‘xóa bỏ rào cản’
TP.HCM: Nâng mức độ hài lòng về thủ tục hành chính trên 80%
Hà Nội sẽ tinh giản công chức hạn chế năng lực
Chính phủ điện tử và trở ngại tư tưởng
TP.HCM chưa gửi thư xin lỗi 16.469 trường hợp giải quyết thủ tục trễ hạn
Vốn và chính sách làm doanh nghiệp… xìu!
Phân tích: nên bắt đầu từ dịch vụ công trực tuyến
Bộ Tài chính đề nghị sửa Luật quản lý thuế
Cải cách bộ máy: ba khu vực, ba cách tiếp cận
Bộ Công an: thông tin bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư là chưa chính xác
Việt Nam quyết định bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
‘Khai tử’ sổ hộ khẩu, được không?
Phân tích: dịch vụ công, bộ máy công chức, viên chức và chi thường xuyên
Doanh nghiệp quan tâm cải cách hành chính hơn lãi suất
3 Bộ được thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP