BP
BP dự báo năm 2018, giá dầu dao động 45-55 đôla Mỹ
Một ngày ô nhiễm môi trường biển, chục năm bồi thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP