bô-xít tây nguyên
Bôxit Tân Rai và Nhân Cơ: thiết bị xuống cấp, nguy cơ ô nhiễm
Kiểm tra đường đi ‘thử nghiệm’ của alumin
Nhà máy alumin Nhân Cơ sẽ cho ra sản phẩm nhôm đầu tiên vào quý 3/2018