bộ trưởng tài chính
Bộ trưởng Tài chính: Dự án Luật thuế Tài sản là góp phần chống đầu cơ, tham nhũng
Thu ngân sách so với GDP đang giảm nhanh
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
Nhật Bản sẵn sàng hồi sinh TPP
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Ai trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước?
Bộ trưởng Tài chính: ‘Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn’
Bộ trưởng Tài chính: ‘Tỷ lệ nộp thuế của Việt Nam chỉ trung bình khu vực’