bộ trưởng nguyễn xuân cường
Bộ trưởng NN-PTNT: Không lo ngại bị thanh long Trung Quốc cạnh tranh
Bộ NN&PTNT trình 8 giải pháp ‘đột phá’ cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Thủy sản giảm giá trị sản xuất do ô nhiễm biển miền Trung
Việt Nam hướng tới phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện
‘2016 là năm u ám của ngành lúa gạo’