bộ trưởng nguyễn mạnh hùng
‘Việt Nam có thể thành cường quốc an ninh mạng’
Mô hình nào cho phát triển 5G tại Việt Nam?
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: ‘Đói khát là một lợi thế’
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất Chính phủ mua công nghệ mới của startup
Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: ‘Mạng xã hội bây giờ không ảo nữa’
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: ‘Thời 4.0 phải chấp nhận các mô hình kinh doanh mới’