bộ trưởng lê minh hoan
Bộ NN&PTNT đang xây dựng đề án để tăng cường tự chủ vật tư đầu vào
Thành lập Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
‘Tư duy mở, hành động nhanh, kết quả thật’
Ngành nông nghiệp sẽ chấm dứt tư duy ngắn hạn từng năm hoặc 5 năm
‘Đừng vì vài chuyến nông sản vào được châu Âu mà nói chiếm được thị trường’
Không bắt tay ngay vào chuyển đổi số, ngành nông nghiệp sẽ lỡ nhịp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP