bộ nội vụ
Dự kiến mức lương cơ sở tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7
Đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc
Đề xuất tăng thêm quyền cho Thủ tướng
Đề xuất nâng cấp đơn vị hành chính xã lên phường, thị xã lên thành phố
Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Sẽ giảm trên 44.500 biên chế trong năm 2019
Phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bộ Y tế
Không thể tự tạo cho mình ‘vùng cấm’
Sẽ sáp nhập hàng ngàn huyện, xã?
Dự thảo nghị định Chính phủ: sáp nhập, sẽ giảm tối thiểu 46 sở
Xem xét tinh giản công chức có kết quả học tập không đạt
Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017
Xem xét cắt các chế độ của ông Vũ Huy Hoàng
Văn hóa từ chức
Xem xét đình chỉ hoạt động của Vinastas
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP