biển quảng bình
Vệt nước màu vàng hồng trên biển Quảng Bình do xác vi sinh vật phân hủy
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP