bến thành - suối tiên
Metro Bến Thành – Suối Tiên thông tuyến toàn dự án
TP.HCM xin Trung ương ứng 2.150 tỷ cho tuyến Metro Số 1
Kiểm toán Nhà nước nêu các sai phạm ở metro Bến Thành – Suối Tiên
Chính phủ gỡ khó cho tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP