Becoming chất michelle
Becoming – Chất Michelle (Kỳ 3): Trải nghiệm quyền lực và trở về với ngôi nhà đời thường
Becoming – Chất Michelle (kỳ 2): Khoảnh khắc yếu mềm của Barack Obama
Becoming – Chất Michelle (kỳ 1): ‘Chính trị là vậy!’