bay quốc tế
Việt Nam đã nối lại bay quốc tế thường lệ với 19 nước
‘Trước hội thảo thì hăm hở, sau hội thảo thì hoang mang’
Sát giờ G vẫn chờ hướng dẫn bay quốc tế
Sẵn sàng khôi phục 9 đường bay quốc tế
Đề xuất khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/12
Cục hàng không đề xuất mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ
Có thể từng bước mở lại hoạt động bay quốc tế vào cuối năm 2021
Tạm ngưng các chuyến bay quốc tế để chờ hướng dẫn mới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP