bão số 3
Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ
[Khẩn cấp]: Bão số 3 giật cấp 13 đi vào đất liền Hải Phòng-Ninh Bình
Bão số 3 trực tiếp đến các tỉnh Đông Bắc Bộ
Bão số 3: Cấm biển từ Quảng Trị trở ra phía Bắc