bán giải chấp
Chứng khoán hồi phục, cổ phiếu Novaland vẫn liên tục bị bán giải chấp
Vay ký quỹ đẩy chủ doanh nghiệp vào vòng xoáy thanh lý bắt buộc
Cổ phiếu ngân hàng ‘vực dậy’ VN Index khỏi ‘cơn bão’ giải chấp bất động sản
Các chủ doanh nghiệp bất động sản tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu
Một doanh nghiệp bất động sản bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP