áo dài truyền thống
‘Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời’
Không chỉ là áo dài Lemur
‘Cô Ba Sài Gòn’ thiếu chất Sài Gòn
Obama và… cái váy đụp