Ant Financial
Ant Financial Trung Quốc ‘bắt tay’ với fintech lớn nhất châu Âu
Cuộc đua của các ‘ngân hàng ảo’ ở châu Á
Thanh toán di động của Trung Quốc lan mạnh sang Nhật Bản
Ant Financial trở thành công ty công nghệ tài chính lớn nhất thế giới