an ninh năng lượng
Lần đầu tiên đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ
Điện than Việt Nam: công nghệ, vốn, đến chủ đầu tư đều của Trung Quốc