Ambient Digital
Dentsu Nhật Bản mua lại công ty quảng cáo kỹ thuật số của Việt Nam