alphabet
Hai nhà đồng sáng lập Google từ nhiệm, Pichai làm CEO Alphabet
Google sắp đoạt ‘ngôi vương’ của Apple
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP