66 tỷ usd
Vốn hóa thị trường cổ phiếu VN đạt 66 tỷ USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP