640 doanh nghiệp
Danh sách chính thức 640 DN được NTD bình chọn HVNCLC 2018