5 độ C
Làm thế nào để tránh những tàn phá tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu?