37 triệu đồng
Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 37 triệu đồng/lượng