12 dự án
12 dự án cuối cùng vào chung kết Cuộc thi khởi nghiệp 2020
12 dự án ‘đắp chiếu’ hiện giờ ra sao?
Hàng chục dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’, đã xử lý đến đâu? ​
Thủ tướng chính thức phê duyệt phương án xử lý 12 dự án thua lỗ
Nhà nước không tiếp tục cấp thêm tiền vào các dự án thua lỗ ngàn tỉ
12 dự án thua lỗ vẫn mắc nợ trên 50.000 tỷ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP