11 số
Chuyển đổi mã mạng trong vòng ‘một nốt nhạc’
VinaPhone đã hoàn tất chuyển đổi mã mạng
Trước giờ G chuyển mã di động, chưa biết điều gì sẽ đến!
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP