Nhiều doanh nghiệp gỗ phải rao bán nhà máy vì Covid-19

Nhiều doanh nghiệp gỗ đã đóng cửa vì không nhận được đơn hàng nào trong tháng 4, thậm chí một số phải bán nhà máy vì lỗ.