xuất khẩu hạt điều
Xuất khẩu hạt điều dự kiến đạt 3,3 tỷ USD
Xuất khẩu ‘tỷ đô’, ngành điều vẫn lo vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu
‘Cứ hai hạt điều mà người Mỹ ăn, có một hạt điều mua từ VN’