vốn đầu tư
Nikkei: Việt Nam lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài
Việt Nam vẫn là lựa chọn của các nhà đầu tư Nhật
Kiều hối sẽ đổ mạnh về các nước có thu nhập thấp và trung bình
Việt Nam phải mất đến một thập kỷ nữa để giảm lệ thuộc vốn ngoại
Vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại TP.HCM tăng 84,5%
Đường sắt Việt Nam cần 4.658 tỷ đồng đầu tư đầu máy, toa xe mới
Vốn đầu tư từ Indonesia và Thái Lan tăng mạnh trong thời gian tới
7 tháng, thu hút vốn FDI tăng 52%
ĐBSCL đối mặt hàng loạt thách thức
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng đầu tư kỷ lục
TPHCM thu hút thêm 1,37 tỷ USD vốn FDI
TPHCM dồn vốn đầu tư công cho 5 lĩnh vực
Vốn đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL giảm mạnh