vinafood 2
Vinafood 2 sai phạm cả trăm tỷ đồng
Cổ phần hóa có giúp Vinafood 2 thoát lỗ nghìn tỷ?
Khởi tố phó tổng giám đốc Vinafood 2