Vietnammm
Startup Hàn Quốc mua Vietnammm, trở thành đối thủ của Now và GrabFood