viện ciem
Đề nghị tiếp tục thực hiện thu thuế nông nghiệp sau năm 2020
Nghèo đói không có mối tương quan chặt chẽ đối với tình trạng không có ruộng đất
Doanh nghiệp rất lo ngại về quyền tài sản
Kinh tế 2018: Cần tìm giải pháp công phu để tháo gỡ những nút thắt
Xóa giấy phép con: ‘rất dễ nếu các Bộ trưởng ủng hộ’
3.407 giấy phép kinh doanh
Các ‘giấy phép con’ ngày càng tinh vi hơn
Mô hình quản trị doanh nghiệp đang lạc hậu
Kiến nghị sửa đổi cơ bản Nghị định 109 về xuất khẩu gạo
Sẽ sớm có ‘siêu ủy ban’ quản lý vốn nhà nước?
Đừng kỳ vọng quá nhiều vào các FTA
Còn 173 doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển giao về SCIC
‘Siêu ủy ban’ quản lý vốn nhà nước vấp phải nhiều ý kiến phản đối
Không có TPP thì càng phải đẩy mạnh cải cách thể chế
Doanh nghiệp bẹp dí vì chi phí quản lý chuyên ngành
‘Không thể biện minh cho Thông tư 20’
TS Nguyễn Đức Kiên: Thành lập ‘siêu ủy ban’ là việc phải làm
Cải cách thể chế là nền tảng để tăng trưởng
Phải tính đến cơ chế kiểm soát quyền lực
‘Chính phủ đã quyết theo những thông lệ tốt nhất thế giới’