trang trại
Rào cản ‘níu chân’ trang trại
Chàng du học sinh Mỹ và trang trại ‘rau tí hon’