tổng cục thống kê
Hơn 26.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động
Bốn tháng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 8 tỷ USD
Các doanh nghiệp đánh giá kinh doanh sẽ tốt lên trong quý 2
Samsung lại giúp GDP quý 1 tăng 7,38%
Khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất
Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói trong tháng 1
Điều chỉnh quy mô GDP sát với hoạt động kinh tế
Dân số cả nước đạt 93,7 triệu người trong năm 2017
Việt Nam tăng GDP 6,81% nhưng năng suất lao động thấp hơn Lào
CPI tháng 10 tăng 0,41%
Ngày càng ít người làm nghề nông
Năm 2016, cả nước có hơn 18 triệu lao động phi chính thức
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng khá cao
Sản xuất tivi, sắt thép, vải dệt tăng cao
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%
Lần đầu tiên được điều tra kinh tế với các ‘tổ chức phi chính phủ’
Gần 77.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng
Ngân sách nhà nước đang bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp
Cả nước có gần 478.000 doanh nghiệp đang hoạt động