tổng cục thống kê
GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011
Công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017
Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký
Hơn 26.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động
Bốn tháng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 8 tỷ USD
Các doanh nghiệp đánh giá kinh doanh sẽ tốt lên trong quý 2
Samsung lại giúp GDP quý 1 tăng 7,38%
Khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất
Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói trong tháng 1
Điều chỉnh quy mô GDP sát với hoạt động kinh tế
Dân số cả nước đạt 93,7 triệu người trong năm 2017
Việt Nam tăng GDP 6,81% nhưng năng suất lao động thấp hơn Lào
CPI tháng 10 tăng 0,41%
Ngày càng ít người làm nghề nông
Năm 2016, cả nước có hơn 18 triệu lao động phi chính thức
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng khá cao
Sản xuất tivi, sắt thép, vải dệt tăng cao
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%
Lần đầu tiên được điều tra kinh tế với các ‘tổ chức phi chính phủ’
Gần 77.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng