Thích Phước An
Thích Phước An: Mai nở trên núi cũ
Cập bến quê nhà và nỗi bi phẫn của các césar
Thơ Bùi Giáng và tuổi trẻ lang thang Sài Gòn
Những thời đại… đứt gãy
Con đường về nhà, là quê hương
Trần Quang Triều người  gìn giữ ngôi chùa tâm linh của quê hương