Tesla Motors
Tesla có chủ tịch mới thay Elon Musk
Tesla Motors tạo ra ‘cơn sốt’ với hơn 250.000 đơn đặt hàng trong 36 giờ