tế bào T
Dùng virus tiêu diệt ung thư và ngăn chặn bệnh quay lại