sấy khô
[Video] Sấy, không chỉ là phao cứu sinh cho nông sản
Nông sản sấy bằng năng lượng mặt trời